Son Dakika

Resmi Gazete başlıkları 20.07.2020

KANUN

7250 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Toplumsal Güvenlik Mutabakatının Uygulanmasına Ait İdari Mutabakatın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2777)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Muahedenin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2778)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Muahedenin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2779)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakatın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2780)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Covid-19 Salgını Nedeniyle Ziyan Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına Ait Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2781)

–– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Tarz ve Asılların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2782)

–– Vakıf Kültür Varlıklarının Tamirleri ve Onarımları ile Etraf Düzenlemesine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yol ve Temellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yöntem ve Asılların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2783)

ATAMA KARARI

–– Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Birol ÇETİN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/364)

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Giresun Üniversitesi Yabancı Lisanlar Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİ

–– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya Ait Temeller Hakkında Bildiri (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (VII-128.7.d)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2020 Tarihli ve E: 2018/155, K: 2020/27 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/6/2020 Tarihli ve 2016/14352 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu