Son Dakika

Resmi Gazete başlıkları 17.07.2020

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YARGIÇLAR VE SAVCILAR KONSEYİ KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Heyetinin 10/07/2020 Tarihli ve 2020/127 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Yabancı Lisanlar Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2020 Tarihli ve E: 2019/74, K: 2020/29 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/15118 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu