Son Dakika

Resmi Gazete başlıkları 14.07.2020

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 17/4/2020 Tarihli ve 2423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 2456)

–– Adıyaman Vilayetinde Bulunan Kimi Alanların Orman Hudutları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2757)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/362)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Silâhlı Kuvvetleri İşçisine Misyonlarında Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Gücü ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)

BİLDİRİLER

–– Mülki Yönetim Amirleri Atama, Kıymetlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Bildirim (Tebliğ No: 2020/1)

–– İthalatta Kota ve Taife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildirim (No: 2020/8)

–– 2020 Yılı Haziran Ayına İlişkin Dahilde Sürece Müsaade Dokümanlarının (D1) Listesi

–– 2020 Yılı Haziran Ayına İlişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Dokümanlarının (D3) Listesi

–– 2020 Yılı Haziran Ayına İlişkin Hariçte Sürece Müsaade Evraklarının (H) Listesi

–– 2020 Yılı Haziran Ayına İlişkin Vergi, Fotoğraf ve Harç İstisnası Evraklarının (Y) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Evrakları Listesi

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/6/2020 Tarihli ve 2017/10536 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Heyetinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/1, K: 2019/8 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu