Son Dakika

Resmi Gazete başlıkları 09.07.2020

TBMM KARARLARI

1246 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tekirdağ Milletvekili Mustafa ŞENTOP’un Seçildiğine Dair Karar

1247 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Temeller (Karar Sayısı: 2727)

–– Türk Memleketler arası Gemi Siciline ve Ulusal Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Çizgisinde Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Meblağının Sıfıra İndirilmesine Ait 1/7/2003 Tarihli ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2728)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351)

YÖNETMELİKLER

–– Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Düşey Mani Bilgilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliği

–– Tüketici Hakem Heyetleri Uzmanlık Yönetmeliği

–– Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– Yapı Kontrol Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Tarz ve Asıllarına Dair Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Ait Bildirim

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2020/7458 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu