Son Dakika

Resmi Gazete Başlıkları 08.07.2020

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Birtakım Takımların İhdas Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2020/339)

YÖNETMELİKLER

–– Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2017/17765 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Şurasının 04/10/2019 Tarihli ve E: 2018/1, K: 2019/5 Sayılı Kararı

–– Yargıtay Birinci Başkanlık Şurasının 07/07/2020 Tarihli ve 173 Sayılı Kararı

–– Yargıtay 19. Ceza Dairesine İlişkin Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu