Kültür & Sanat

Kenan Rifai’ nin dervişlik anlayışı

Nefes Yayınevi’nin Akademi serisinin birinci kitabı Hasan Kerim Güç tarafından yazılan Kenan Rifai’ nin Dervişlik Anlayışı çıktı.

Kitap tasavvuf geleneğini Osmanlı’dan Cumhuriyete taşıyan Kenan Rifaî’nin sohbet notlarına dayanıyor. Talebesi Meşkûre Sargut’un tuttuğu bu notları, tasavvuf hayatının aslını teşkil eden ‘dervişlik’ anlayışı üzerinden akademik bir çalışmayla gün yüzüne çıkarmak, çağımızda tasavvufun nasıl yaşanacağına dair bildiriler içermesi bakımından başka bir değer taşımaktadır.

Araştırmacı mutasavvıf muharrir Cemalnur Sargut kitap için şöyle der; “Kenan Rifaî Hazretleri’ nin mürşitlik vasfını anlayan ve onun dervişlik anlayışını hal haline geçirip uygulayan öğrencisi Meşkure Sargut’ tan öğrenme zevkini torunu Kerim Güç’ ün ağzından dinliyoruz. Bu bilgilerin bugüne taşınmış olmasından çok memnunum.”

Müellif Kerim Güç kitabın önsözünde Kenan Rifaî ve onun insanlık anlayışıyla ilgili bir akademik çalışma yapma fikrinin, Paulo Coelho’ nun 1989 yılında yazdığı bir kitabında Kenan Rifaî hakkında yazdığı kelamları okuduğunda geliştiğini lisana getirmiştir. Coelho o tarihte çok bilinmeyen Kenan Rifai ile ilgili şu yorumu yapmıştır: “Kenan Rifai birçok bireye kendini bulması ve hayatla uyumlu bir bağa ulaşması konusunda yardım etmiş biridir.”

Bu araştırma nitelikli Kenan Rifai’ nin Dervişlik Anlayışı isimli yapıtın ana maksadı öğrencisi ve müellifin anneannesi Meşkure Sargut’ un Kenan Rifai sohbetlerinde tuttuğu notlardan oluşan 13 defterde bulunan ve yayınlanmamış olan dervişlik kavramlarının incelenerek tasavvuf literatürüne kazandırılmasıdır. Bunun yanı sıra kitapta dervişlik kavramı, tarih içerisindeki gelişimi, ve tasavvuf tarihi içerisinde çeşitli sufilerin yapmış olduğu tarifler de incelenmektedir

 

Editöre Not:

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu