Yaşam Tarzı

COVID-19 ile şahsî bakıma verilen kıymet arttı

GSK Tüketici Sıhhati için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya nazaran COVID-19 salgını, insanların ferdî bakım konusundaki davranışları ve tavırları üzerinde kıymetli bir tesir yarattı. Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’den 16-75 yaş ortası 4.400 iştirakçiyle gerçekleştirilen araştırmanın esas bulguları şöyle:

 

  • Koronavirüs salgını Avrupalıları yeni gündelik sıhhat alışkanlıkları benimsemeye yöneltti: Araştırma iştirakçilerinin 65% si gündelik karar verme süreçlerinde sıhhatlerini daha fazla dikkate aldıklarını belirtti.
  • Araştırmada yer alan dört ülke iştirakçilerinin önemli bir oranı, hastalık bulaşmasını önlemek için artık daha fazla tedbir alıyor: İspanya %80, İtalya %79, İngiltere %68, Almanya %60.
  • İştirakçilerin büyük çoğunluğu sıhhat sistemleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için sağlıklarıyla kendilerinin de ilgilenmesinin önemli olduğunu düşünüyor: İspanya %84, İngiltere %77, İtalya %75, Almanya %63
  • İştirakçilerin %41’den fazlası şimdi küçük sıhhat meselelerini çözme konusunda teklif almak için eczacılara daha sık müşavereyi planlıyor.
  • Bir tedbir olarak ecza dolabını reçetesiz eserlerle doldurma niyetinde olanlar ortasında İngilizler başı çekerken (%34) İtalyanların yaklaşık yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin eserleri ve multivitamin kullanmayı planlıyor.
  • Muteber markaları tercih etmenin yanı sıra bilimsel temele dayanan eserleri satın almanın da anketin yapıldığı tüm ülkelerdeki beşerler için değerli olduğu görülüyor; dört ülke ortalaması olarak iştirakçilerin %82’si kullandıkları eserlerin bilimsel olarak kanıtlanmış olması gerektiğini belirtiyor.

GSK Tüketici Sıhhati için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya nazaran, COVID-19, bireylerde Ferdî bakım şuurunu arttırırken, tıpkı vakitte gündelik hayatlarında olumlu değişiklikler yapmaya yöneltiyor.

 

Araştırmaya nazaran, iştirakçiler genel olarak COVID-19 salgını öncesinde sıhhatlerinin değerini bilmediklerini kabul ediyor ve pek birçok artık sıhhat hususlarında kendilerini daha düzgün eğitmeyi planlıyor. Dört ülkenin ortalaması olarak iştirakçilerin %59’u sıhhatlerini neyin etkilediğini artık daha güzel anlarken, büyük bir çoğunluğunun COVID-19’un bir sonucu olarak gündelik karar verme süreçlerinde sıhhatlerini da düşünme mümkünlüğünün daha yüksek olduğu görülüyor: İspanya %74, İtalya %69, İngiltere %62, Almanya %54.

 

Gelecekte nasıl davranacakları sorulduğunda, iştirakçilerin %77’si hastalıklarını diğerlerine bulaştırmaktan kaçınmak için hastalandıklarında olabildiğince meskende kalacaklarını söz ediyor. İştirakçilerin yaklaşık yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin eserleri ve multivitamin kullanmayı planlıyor.

 

Avrupalılar salgın sonrasında eczacılara daha sık danışacaklarını belirtiyor

 

 

Anketin gerçekleştirildiği tüm ülkelerdeki insanların çoğunluğu, sıhhat sistemi üzerinde yük yaratmamak için Sıhhatlerine dikkat etmelerinin ilgilenmelerinin değerli olduğunu düşünüyor: İspanya %84, İngiltere %77, İtalya %75 ve Almanya %63. Bunun sağlanması açısından salgın sonrasında eczacıların rolü giderek ehemmiyet kazanıyor.

 

Anket iştirakçilerinin %36’sı; eklem ağrıları, baş ağrısı, deri rahatsızlıkları ve soğuk algınlığı üzere sıhhat problemleri için evvel aile tabibine, polikliniklere yahut lokal hastanelerdeki acil servise başvuracaklarını belirtiyor. Öte yandan, bu dört ülkedeki şahısların %41’den fazlası gelecekte bu tıp şikayetleri hakkında tavsiye almak için bir eczacıya müşavere niyetinde olduğunu söz ediyor.

 

İngilizlerin %74 üzere çok yüksek bir kısmı, sıhhatlerini yönetmelerine yardımcı olacak tavsiyeler almak için bir eczacıya güveneceğini söylerken İspanyolların %66’sı, İtalyanların %61’i ve Almanların %54’ü bu tabire katılıyor.

 

 

Tüketiciler güçlü ve bilimi temel alan sağlam markalara dönüyor

 

Araştırmaya katılan İngilizlerin üçte biri tedbir olarak ecza dolaplarında reçete gerektirmeyen gözetici ilaçları bulundurmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Avrupalıların çoğunluğu (toplam %81) reçetesiz kollayıcı eserleri seçerken emniyetli markalara öncelik veriyor: İngilizlerin %79’u, İspanyolların %84’ü, Almanların %73’ü ve İtalyanların %89’u. Bilim temelli eserler satın almak tüm ülkelerdeki insanların büyük çoğunluğu için değer taşıyor: İtalyanların %89’u, İspanyolların %86’sı, İngilizlerin %81’i, Almanların %73’ü.

 

 

İştirakçiler; sevdikleri ve toplumun genel sıhhatinin korunmasında toplumsal uzaklığın ehemmiyetine, kendi sıhhatleri için de ferdî bakımın ehemmiyetine vurgu yapıyorlar

 

İştirakçiler, oburlarının sıhhatine daha çok kıymet verme ve etraflarındaki bireyleri sorumlu ferdî bakım uygulamalarına teşvik etme olasılıklarının artık daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durum bilhassa İspanyollar ve İtalyanlar ortasında öne çıkıyor. Avrupalıların dörtte üçü (%75) yakınlarının sıhhatiyle artık daha çok ilgileniyor: İspanya %82, İtalya %77, İngiltere %75 ve Almanya %66. Avrupalıların %64’ü diğerlerini ferdî bakım konusunda teşvik edeceğini belirtiyor: İspanya’da %74, İtalya’da %70, İngiltere’de %65 ve Almanya’da %48.

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu